U bent hier

Zorg Nieuws

Vooorbereid St Jansdal toch verrast door omvallen IJsselmeerziekenhuizen

Zorgvisie Nieuws - vr, 19/07/2019 - 16:42
De top van het St Jansdal Ziekenhuizen in Harderwijk sprak in de zomer van 2018 al verschillende malen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis over een mogelijk faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt bestuursoorzitter Relinde Weil in een interview met het komende nummer van Zorgvisie magazine.
Categorieën: Zorg Nieuws

Naar een toekomstbestendig zorgstelsel? ‘Kijk eerst naar de Wlz-uitgaven’

Zorgvisie Nieuws - vr, 19/07/2019 - 16:23
Hoe bereiden we de Nederlandse samenleving zo optimaal mogelijk voor op een nieuwe economische crisis? Wat is er nodig om te zorgen dat ons zorgstelsel bestendig is tegen de verdergaande vergrijzing, individualisering en technologische vernieuwing? Na de zomer gaan verschillende werkgroepen aan de slag met dit soort maatschappelijke vraagstukken, liet minister van Financiën Wopke Hoekstra onlangs weten in een Kamerbrief.
Categorieën: Zorg Nieuws

Virtuele thuiszorg Lelie zorggroep bespaart 8 uur per cliënt per maand

Zorgvisie Nieuws - vr, 19/07/2019 - 11:56
Dankzij digitale hulpmiddelen zoals sensoren, een slim horloge en de zorgrobot Lea kan de inzet van structurele thuiszorg aanzienlijk verminderen. Dat blijkt uit een proef van Lelie zorggroep in Rotterdam.
Categorieën: Zorg Nieuws

Arthur Vernooij: ‘Het EPD moet behandelaars faciliteren in hun werk en drijfveren’

Zorgvisie Nieuws - do, 18/07/2019 - 17:40
EPD-aanbieders voor de ggz en de jeugdzorg moeten bereid zijn om in hun ontwikkeling niet vanuit de ict te denken, maar zich op te stellen als strategisch partner van de zorginstelling. Dat stelt Arthur Vernooij, practice director bij Annalise Market Intelligence, die de afgelopen tijd directies en raden van bestuur in de ggz en de jeugdzorg bevroeg naar hun ervaringen met het EPD.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Anderhalve lijn biedt goedkoop alternatief voor ziekenhuiszorg’

Zorgvisie Nieuws - do, 18/07/2019 - 16:38
Anderhalvelijnszorg leidt tot grotere tevredenheid onder patiënten en zorgverleners, verbeterde gezondheid en lagere kosten dan reguliere ziekenhuiszorg. Daarmee vormt de anderhalvelijn voor met name laagcomplexe zorg een passend alternatief. Wel is het van belang dat alle betrokken partijen dezelfde uitgangspunten delen. Ook moet de digitale informatie-uitwisseling op orde zijn.
Categorieën: Zorg Nieuws

GGZ NHN schaft FACT-teams voor ernstige psychiatrische aandoeningen af

Zorgvisie Nieuws - do, 18/07/2019 - 14:45
GGZ Noord-Holland-Noord ontwikkelde destijds het concept van FACT-teams voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Onlangs schafte de organisatie haar aparte FACT-teams af. De nieuwe GGZ-teams kunnen álle patiënten zo nodig aan huis behandelen en verbinden zich met de ketenpartners in de buurt.
Categorieën: Zorg Nieuws

Minister Bruins: acht aandachtspunten voor umc’s

Zorgvisie Nieuws - do, 18/07/2019 - 10:00
Universitaire medische centra moeten zich van Bruno Bruins met acht thema's bezig houden. De minister van Medische Zorg en Sport omschrijft die thema's in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt onder andere dat umc’s een actieve bijdrage moeten leveren aan de discussie rond dure geneesmiddelen en dat niet-complexe zorg waar het kan uit de umc’s moet verdwijnen. 
Categorieën: Zorg Nieuws

Interesse Canada rond samenwerking geneesmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid - wo, 17/07/2019 - 17:30
Canada staat ervoor open om samen met Nederland op te trekken bij het aanpakken van problemen rond dure geneesmiddelen. Belangrijk punt hierbij is een eerlijke prijs voor medicijnen. Mogelijk treedt Canada ook toe tot het door Nederland geïnitieerde ‘International Horizon Scanning Initiative’: een nieuw samenwerkingsverband waarin deelnemende landen kennis delen over nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins (medische zorg) heeft hierover in Ottawa gesproken met zijn Canadese collega Simon Kennedy.
Categorieën: Zorg Nieuws

Bernhoven: ‘Aandeelhouderschap gaat niet over winst, maar over participatie’

Zorgvisie Nieuws - wo, 17/07/2019 - 16:40
Sinds deze maand kunnen naast medewerkers ook patiënten en omwonenden via een obligatielening een belang in Bernhoven nemen. Echt aandeelhouder worden ze daarmee nog niet, omdat VWS de regels voor dividenduitkering niet wil verruimen.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Transparantie beweegt weg van oude definitie’  

Zorgvisie Nieuws - wo, 17/07/2019 - 16:19
De traditionele definitie van transparantie in de zorg als instrument om de kwaliteit van zorgaanbieders te vergelijken doet geen recht aan de huidige realiteit. Transparantie draait steeds vaker om de uitkomsten van verschillende behandelingen. Daarnaast telt ook de bruikbaarheid van informatie zwaarder, bijvoorbeeld om gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt te bevorderen.
Categorieën: Zorg Nieuws

Oplossingen in de regio voor lange wachttijden ggz

Zorgvisie Nieuws - wo, 17/07/2019 - 15:50
De wachttijden voor de ggz zijn te lang. Regionaal zijn er veelbelovende initiatieven om patiënten eerder en korter te behandelen, zoals in Noord-Limburg. Alles draait om samenwerking.
Categorieën: Zorg Nieuws

AVG-angst: 7 tips bij een ernstig datalek

Zorgvisie Nieuws - wo, 17/07/2019 - 13:10
De boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het Haga Ziekenhuis maakt het opnieuw duidelijk: bescherming van medische gegevens is van het grootste belang. Bij een datalek zijn volgens veiligheidsdeskundigen adequate procedures een noodzaak. 7 tips voor het beperken van de schade.
Categorieën: Zorg Nieuws

Bereikbaarheid acute verloskunde onder druk

Zorgvisie Nieuws - di, 16/07/2019 - 17:02
Hoewel het aanbod het afgelopen jaar verandert, blijft de bereikbaarheid van de acute verloskunde vooralsnog stabiel. Wel staan ziekenhuizen meer onder druk, als het gaat over het aantal mensen dat van hen afhankelijk is wat betreft acuut verloskundige hulp. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Categorieën: Zorg Nieuws

Voorzichtige steun zorgorganisaties voor publicatie BIG-nummer

Zorgvisie Nieuws - di, 16/07/2019 - 16:38
De aangepaste BIG-maatregel krijgt voorzichtige steun van zorgverleners. Zo zijn de tandartsen en verpleegkundigen blij met de wijzigingen, apothekers laat het onverschillig, maar de KNMG heeft nog wel enkele kritiekpunten. De artsenorganisatie vindt het melden van BIG-nummers in wachtkamers “problematisch”.
Categorieën: Zorg Nieuws

Zorglandschap verandert, bereikbaarheid SEH stabiel

Zorgvisie Nieuws - di, 16/07/2019 - 16:15
Hoewel het aanbod van SEH’s het afgelopen jaar aan verandering onderhevig is, blijft de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp vooralsnog stabiel. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Categorieën: Zorg Nieuws

De Jonge: zorgverzekeraars en gemeenten moeten samenwerken

Zorgvisie Nieuws - di, 16/07/2019 - 16:10
Minister Hugo de Jonge (VWS) werkt aan verandering in de contractering en bekostiging in de wijkverpleging. Hij stelt in een brief dat betere afspraken moeten worden gemaakt over kwaliteit, betaalbaarheid en samenhang. Daarnaast wil hij betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten om de excessen van marktwerking tegen te gaan.
Categorieën: Zorg Nieuws

URC wil onderzoek door en over ervaringsdeskundigen ggz

Zorgvisie Nieuws - ma, 15/07/2019 - 20:08
Initiatieven die zijn opgezet door ervaringsdeskundigen zijn vaak het meest effectief. Dit zegt Wilma Boevink, onderzoeker bij het Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht en ervaringsdeskundig in de ggz. Verschillende partijen hebben hiertoe het User Research Centre (URC) opgericht.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Digitale pathologie vereist een heel andere werkwijze’

Zorgvisie Nieuws - ma, 15/07/2019 - 16:50
Het Laboratorium Pathologie Oost-Nederland (LabPON) is onderscheiden met de Philips 100% Digital Award. Het laboratorium voor pathologie in Hengelo ontvangt de onderscheiding omdat het volledig digitaal is gaan werken.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Bank wil graag kosten en ideeën met zorg delen’

Zorgvisie Nieuws - ma, 15/07/2019 - 13:42
Een strategische relatie tussen ziekenhuizen en banken lijkt vanzelfsprekend, maar toch is deze er nog nauwelijks. Cees Buren, CFO van Radboudumc, denkt dat er een spin-off van innovatie kan ontstaan door deze manier van samenwerken.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Samen Beslissen ook mogelijk binnen de ggz’

Zorgvisie Nieuws - vr, 12/07/2019 - 18:50
Samen Beslissen werkt, óók in de ggz. Voorwaarde is dat je kijkt naar welke rol bij de patiënt past en wat hij hierbij nodig heeft, stelt Margot Metz. In december 2018 promoveerde zij aan het Amsterdam UMC op een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz.
Categorieën: Zorg Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Zorg Nieuws