U bent hier

Zorg Nieuws

Nieuwsbericht Slotervaart

Ministerie van Volksgezondheid - 5 uur 30 min geleden
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de curatoren van het Slotervaart ziekenhuis hebben aangegeven geen mogelijkheden voor een doorstart te zien.
Categorieën: Zorg Nieuws

Doorstart MC Slotervaart definitief van de baan

Zorgvisie Nieuws - 5 uur 39 min geleden
De doorstart van MC Slotervaart door aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland gaat niet door. Dat bevestigt de voorzitter van de ondernemingsraad van het ziekenhuis. De curatoren hebben het mislukken van het overleg bekend gemaakt op een bijeenkomst voor personeelsleden.
Categorieën: Zorg Nieuws

Kwaliteitskader wijkverpleging in de praktijk

Zorgvisie Nieuws - 6 uur 41 sec geleden
De branche geeft handen en voeten aan het kwaliteitskader wijkverpleging. Buurtzorg Nederland en softwareontwikkelaar Ecare maken op basis van het verpleegkundig diagnostisch model Omaha de zorg meetbaar.
Categorieën: Zorg Nieuws

St Jansdal enige overgebleven partij voor overname IJsselmeerziekenhuizen

Zorgvisie Nieuws - 6 uur 38 min geleden
Curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met het ziekenhuis St Jansdal de mogelijkheden van een doorstart. Het ziekenhuis in Harderwijk is de enige overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen over te nemen.
Categorieën: Zorg Nieuws

Medici slaan alarm: ‘Sluiting spoedeisende hulp in Lelystad gaat levens kosten’

Zorgvisie Nieuws - 8 uur 41 min geleden
Medisch personeel van het IJsselmeerziekenhuis slaat alarm over de plannen rondom het failliete ziekenhuis in Lelystad. Artsen en medewerkers vrezen voor zeer gevaarlijke situaties als bij een mogelijke doorstart de afdeling spoedeisende hulp en acute verloskunde worden gesloten.
Categorieën: Zorg Nieuws

Actieplan moet grote druk op de ambulancezorg het hoofd bieden

Zorgvisie Nieuws - 11 uur 35 sec geleden
De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren fors toegenomen. Tegelijkertijd kampt de gezondheidszorg met personeelskrapte. Om de ambulancezorg efficiënter te maken, hebben het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland een actieplan ondertekend. De kern is optimalisatie en samenwerking.
Categorieën: Zorg Nieuws

Blockchain: gebruikers zijn ondanks kritiek toch enthousiast

Zorgvisie Nieuws - 13 uur 30 min geleden
Blockchain ligt onder vuur, ook in de zorg. Niettemin verliepen enkele pilotprojecten naar wens. Gebruikers waren tevreden, vooral vanwege het afnemen van de administratielast.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Geef meer geld aan wijkverpleging, minder aan verpleeghuizen’

Zorgvisie Nieuws - 16 uur 29 min geleden
Cordaan-topman Eelco Damen vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet ruim 2,1 miljard euro investeert in een verouderd zorgconcept als verpleeghuiszorg, terwijl de knelpunten in zorg voor thuiswonende ouderen niet worden opgelost.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Zorgmakelaar soms niet welkom aan onderhandelingstafel verzekeraar’

Zorgvisie Nieuws - ma, 12/11/2018 - 16:41
Om de contracteergraad te bevorderen, zou een zorgmakelaar kunnen bemiddelen tussen niet-gecontracteerde zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat stelt minister De Jonge voor.
Categorieën: Zorg Nieuws

AMvB in consultatie voor inrichting wietteeltexperiment

Ministerie van Volksgezondheid - ma, 12/11/2018 - 16:21
Minister Bruins voor Medische Zorg en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid  hebben vandaag de concept algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor de inrichting van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ in consultatie gedaan. De concept-AMvB betreft een nadere invulling van de regels, die zijn opgenomen in het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen dat in juli 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Gedurende zes weken kan iedereen op dit concept reageren. Daarnaast schrijven minister Grapperhaus en minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer dat in 2019 bekend wordt welke gemeenten aan het wietteeltexperiment gaan deelnemen.
Categorieën: Zorg Nieuws

Hugo de Jonge dreigt met lagere vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Zorgvisie Nieuws - ma, 12/11/2018 - 15:19
Als het aandeel van niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz blijft stijgen, gaat minister Hugo de Jonge van VWS de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen.
Categorieën: Zorg Nieuws

Coassistenten umc’s strijden 20 jaar lang voor vergoeding 100 euro per maand

Zorgvisie Nieuws - ma, 12/11/2018 - 14:33
Het is belangenvereniging De Geneeskundestudent na meer dan twee decennia onderhandelen gelukt een vergoeding voor coassistenten te laten opnemen in de cao voor umc's. Het bedrag is lager dan de inzet.
Categorieën: Zorg Nieuws

Minister Bruno Bruins ondertekent actieplan ambulancezorg

Ministerie van Volksgezondheid - ma, 12/11/2018 - 14:00
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg), Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteerden vandaag het actieplan ambulancezorg. Het actieplan bevat verbeteringen waarmee ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet en waarmee de opleiding en inzet van personeel in de regio’s gestroomlijnd wordt. Ook is er aandacht voor het aantrekkelijker maken van de vakopleiding. Door meer flexibiliteit in de bekostiging van ambulancezorg wordt het makkelijker om maatwerk te leveren in de regio’s.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Elektronische armband kan tienduizenden doden door epilepsie voorkomen’

Zorgvisie Nieuws - ma, 12/11/2018 - 13:22
Nightwatch, een hightech armband die nachtelijk epilepsieaanvallen registreert, kan het aantal sterfgevallen door deze aanvallen aanzienlijk verminderen. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek, onder meer van de TU Eindhoven.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Pak cultuur AvL aan na grensoverschrijdend gedrag oncoloog’

Zorgvisie Nieuws - vr, 09/11/2018 - 16:40
Veiligheidsdeskundige Mark de West adviseert de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek kritisch te kijken naar de cultuur binnen het ziekenhuis, met de uitkomsten van het rapport over oncoloog Schellens en een promovenda in de hand.
Categorieën: Zorg Nieuws

Rechtszaak vrije artsenkeuze: ‘Er staat veel op het spel’

Zorgvisie Nieuws - vr, 09/11/2018 - 16:02
Het proefproces van de stichting vrije artsenkeuze gaat maandag van start. In de zaak tegen de vier grote zorgverzekeraars draait alles om de vergoeding van niet gecontracteerde zorg. Advocaat Koen Mous van de Stichting Vrije Artsenkeuze: ‘Deze procedure raakt de kern van ons zorgstelsel en gaat daarom iedereen aan.’
Categorieën: Zorg Nieuws

Casestudy Stichting Prisma: klaar voor de toekomst

Zorgvisie Nieuws - vr, 09/11/2018 - 15:50
Met ruim 2.400 cliënten, 2.400 medewerkers, 800 vrijwilligers en 150 zorglocaties is Stichting Prisma één van de grotere zorgaanbieders in Noord-Brabant voor mensen met een verstandelijke beperking.
Categorieën: Zorg Nieuws

Curatoren puzzelen verder over failliete ziekenhuizen

Zorgvisie Nieuws - vr, 09/11/2018 - 14:12
Curatoren van de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen zijn nog druk in onderhandeling met verschillende partijen die aanbieden de zorg voort te zetten. Bij het MC Slotervaart is nog één bieder over. Begin volgende week moet er duidelijkheid zijn.
Categorieën: Zorg Nieuws

‘Patiënten hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders’

Zorgvisie Nieuws - vr, 09/11/2018 - 11:22
Mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en seniorenbeweging KBO-PCOB willen dat hier verandering in komt.’
Categorieën: Zorg Nieuws

Meerdere zorginstellingen weigeren beleidsregel NZa uit te voeren

Zorgvisie Nieuws - vr, 09/11/2018 - 11:13
BrabantZorg weigert de wachtlijsten voor dementerende ouderen bij te gaan houden vanwege de regeldruk. De NZa verplicht zorgaanbieders deze beleidsregel uit te voeren per 1 december. BrabantZorg stelt dat medewerkers vertrekken vanwege de hoge registratieplicht.
Categorieën: Zorg Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Zorg Nieuws